Hvem er vi?

Vi som står bak denne siden er Søsterrådet - et samarbeidsorgan for katolske ordenssøstre og sekularinstitutt i Norge. Vi representerer 140ordenssøstre fordelt på 16 ulike ordener og kongregasjoner, fra 19 forskjellige land (tall per april 2011). Vi står i ulike tradisjoner innenfor katolsk ordensliv. Noen ordener har røtter tilbake i middelalderen, andre er nye i det 20 århundre. Tilsammen representerer vi hele bredden i den store tradisjonen som katolsk ordensliv utgjør; monastisk og apostolisk liv.

Nytt fra søsterrådet

Søsterrådet består av lederne fra de forskjellige kvinnelige ordenssamfunn i Norge - i alt 16 søstre - og møtes to ganger i året. Høstens møte hadde valg av ny ledelse på programmet, foruten saker av felles interesse. Et spørsmål som er av vital betydning for flere av kongregasjonene/klostrene dreier seg om innvandringsreglene. Mange av søstrene i Norge i dag kommer fra land utenfor EU/EØS. 1.

Ny ledelse i søsterrådet

Søsterrådet avholdt møte i Lunden kloster 12. og 13. oktober. Sr. Marit Brinkmann ble valgt til ny leder etter sr. Anne Bente Hadland som nå går ut av Søsterrådet. Medlemmer av arbeidsutvalget er sr. Asumpta Balcerzak og sr. Katarina Pajchel.  

Ny ledelse på Katarinahjemmet

Fra 1. september 2012 tiltrer den nye ledelsen på Katarinahjemmet. Ny priorinne er sr. Katarina Pajchel, rådet består av sr Ane Elisabet Røer, sr. Agnes Lalu og sr. Anne Bente Hadland. Ledelsen er valgt for en periode på tre år.

Nye ordensfolk yngre og mer velutdannet

Denne nyheten fra USA står gjengitt på nettstedet til Den katolske kirke i Danmark! 

Sr. Zenaida - ny provinsial

Sr. Zenaida Nacpil OP er blitt valgt til provinsial, "mission chapter prioress", for Dominican Sisters of Our Lady of Remedies på Filippinene. De filippinske søstrene fusjonerte i november 2011 med den amerikanske kongregasjonen, Dominican Sisters of the Most Holy Rosary, Adrian. Den tidligere kongregasjonen på Filippinene er nå en provins, "mission chapter", i Adrian-kongregasjonen. 

Ny ledelse hos St. Josephsøstrene

St. Josephsøstrene har valgt ny provinsial, sr. Marit Brinkmann, og nytt råd. Den nye ledelsen tiltrer 1. juli. 

Søsterrådets samling 3. - 5. mars 2012

Søsterrådet var samlet på Marias Minde i Bergen første helg i mars. Ni av i alt 16 ordenssamfunn var representert på møtet hvor vi blant annet tok opp spørsmålet om søstrenes arkiver, om kontrakter og avtaler med de repsektive bispedømmer, og spørsmålet om oppholdstillatelse for søstre fra land utenfor EU/EØS. 

Om å avgi løfter

Løfteavleggelser i et kloster er store og høytidelige begivenheter. Biskop Grgics preken ved sr. Hedvigs evige løfter i Karmel kloster (august 2009) sier noe om løftenes betydning.

Intervju med Moder Rosemary, Tautra.

I juli 2011 feiret Moder Rosemary 50 års løftejubileum. Her er et intervju med henne i den anledning. 

Syndicate content